Super veština za vođenje timova i sastanaka

Dragi fasilitatori, lideri i članovi tima. Mi Vas razumemo. Vođenje efikasnih sastanaka i/ili timova može biti veoma teško. Zato smo tu mi i želimo da ceo proces učinimo lakšim, manje stresnim, efikasnijim i zabavnijim. Uz pomoć naših eksperata iz oblasti fasilitacije, steći ćete nove super veštine koje će Vam pomoći kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

Fasilitacija postaje jedna od najvažnijih “mekih veština” kod zaposlenih u kompanijama i sve češće se može videti u opisima poslova za najrazličitije pozicije. Stoga, ukoliko ste menadžer, HR osoba, Scrum master ili jednostavno želite da omogućite ljudima da budu angažovaniji i doprinesu definisanju zajedničkog cilja ili njegovom ostvarenju, ovi treninzi su za vas!

Ovaj program je dizajniran i sprovodi se u saradnji Mena Group i XecutEase

TRENING FASILITACIJE

TRENING UZ KORIŠĆENJE LEGO® SERIOUS PLAY®

Angažovanje i motivisanje ljudi tokom zajedničkog rada – mit ili realnost?

Da li radite u ili sa raznolikim timom?

Da li se u vašem timu kombinuju tehnički i analitički sa kreativnim procesima i potrebom za novim idejama?

Da li imate previše sastanaka i radionica koji imaju mali uticaj, ali predstavljaju dodatni teret vašim dnevnim rutinama i/ili poslu?

Ovaj trening vam pruža mogućnost da:

 • Iskusite i naučite metode i dobijete savete koje možete odmah da primenite u svojoj online i uživo fasilitaciji

 • Da se upoznate sa metodama i pristupima i uključite u aktivnosti koje su zasnovane na situacijama iz stvarnog rada sa timovima, organizacijama ili grupama

 • Naučite, razmenite i praktikujete veštine fasilitacije u sigurnom okruženju i dobijete povratne infromacije od iskusnih trenera i fasilitatora.

Tajna efikasnog i konstruktivnog angažovanja

Ovaj trening vam daje priliku da započnete sa otkrivanjem niza alata, saveta i mudrosti kako da lakše dođete do željenog rezultata i kako da obezbedite taj Sveti gral za svoju kolekciju – i ako ste novi u facilitaciji i / ili ako imate napredna znanja i veštine iz ove oblasti!

Trening se održava na engleskom jeziku

Šta je uključeno u cenu?

1. 1-dnevna radionica

2. Priručnik sa treninga u PDF formatu

3. Sertifikat o završenom treningu

4. Saveti & trikovi za online fasilitaciju

5. Mreža zlatnog standarda iskusnih fasilitatora za dalji razvoj vaših fasilitatorskih veština, znanja i stavova

6. Pristup široj mreži i zajednici fasilitatora

7. 30-minutna konsultacija o potrebama za fasilitacijom (individualnih i/ili organizacionih)

KOJA JE CENA TRENINGA?

Cena treninga iznosi 110 EUR za fizička lica i 145 EUR za predstavnike kompanija*

*Kompanije ostvaruju popust od 7% za 2 i više kotizacija. Moguće je plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije*

Trening fasilitatora za korišćenje LEGO® serious PLAY® materijala i metodologije

Nema više dosadnih sastanaka i radionica, kao ni onih koji traju u nedogled – Budite prvi koji ćete doneti promenu i koji će slediti najnovije trendove.

ŠTA JE LEGO® SERIOUS PLAY®?

 • To je sistematični metod koji omogućava ljudima da koriste lego® kocke u rešavanju problema, istraživanju ideja I postizanju ciljeva.

 • Strukturisani proces u kojem učesnici, kroz niz koraka, prolaze kroz faze promišljanja, izgradnje, pričanja priča, refleksije I redefinisanja ka izgradnji zajedničkog razumevanja problema o kojem se govori.

 • Ova metoda se može koristiti I kao komunikacioni alat ili jezik, koji omogućava unapređenje izražavanja, produbljuje slušanje I osigurava bolju primenu tri modela komunikacije: vizualnog, audio I kinestetičkog modela.

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®?

 • Kreiranje vizije i strategije

 • Organizacioni razvoj

 • Upravljanje promenama

 • Efektivni sastanci

 • Donošenje odluka

 • Individualni i timski/grupni koučing

 • Izgradnja tima

Trening se održava na engleskom jeziku

Šta je uključeno u cenu?

1. 2-dnevna radionica

2. Trening priručnik u PDF formatu.

3. Sertifikat o završenom treningu

4. Saveti i tajne online fasilitacije

5. LSP® kockice za upotrebu tokom treninga

6. Mogućnost koučing sesije pre naredne individualne radionice/događaja

KOJA JE CENA TRENINGA?

Cena treninga iznosi 899 EUR *

*Moguće je plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije

Više o trenerima

Tamara Živadinović
Tamara Živadinović
Tamar Živadinović je fasilitatorka, specijalista za procese koji uključuju više zainteresovanih strana (multi-stakeholder processes), osnivačica Mena Group i koordinatorka Udruženja fasilitatora Srbije. Poseduje više od 10 godina iskustva u korišćenju različitih metodologija i rada sa različitim grupama na ko-kreiranju procesa koji omogućavaju da te grupe postignu svoje vizije i definisane rezultate. Njen fokus je na fasilitaciji procesa planiranja i organizacionog razvoja, izgradnji integriteta pojedinaca, lidera i grupa/organizacija.

Ona veruje u ljude i u njihovu snagu da pokreću stvari i pozitivne promene u svom okruženju.

Tamara je članica Međunarodnog udruženja Fasilitatora (IAF) i potpredsednica Centralnoistočnog evropskog odeljka IAF-a.

Katalin Faix
Katalin Faix
Katalin Faix je fasilitatorka, trener i biznis kouč sa više od 16 godina iskustva u fasilitaciji i treningu sa
menadžerima, talentima i vodećim timovima u multi-nacionalnim kompanijama. Tokom više od 10 godina poslovnog iskustva u interkulturalnom okruženju, Kata tokom svog fasilitiranja radionica, treninga i individualnih/ timskih koučing sesija kombinuje svoje analitičke veštine, razmišljanje “van kutije”, precizan i strukturisan način rada sa svojom empatijom i brigom za ljude.

Kata je Sertifikovana profesionalna fasilitatorka i Globalni Mentor za IAF (Međunarodno udruženje fasilitatora), a takođe je i predsednica Centralnoistočnog evropskog odeljka IAF-a. Ona je i sertifikovana Lego® Serious Play® fasilitatorka.