Meetup-ovi za zlatni standard fasilitacije

Mi verujemo da svi koji rade u timovima treba da razviju veštine fasilitacije koje im mogu pomoći da zajednički napreduju od definisanja problema ka traženju rešenja i njihovoj primeni.

Inicijatorke meetup-ova su iskusne fasilitatorke Kata Faix (Profesionalna fasilitatorka sertifikovana od strane IAF-a) i Tamara Živadinović (članica Međunarodnog udruženja fasilitatora). One su posvećenje izgradnji i proširenju zajednice fasilitatora i fasilitatorki u regionu, na čemu rade i kao članice IAF – a, i kao liderke Centralno-istočno evropskog odeljka IAF-a.

Svrha

Glavna svrha ovih meetup-ova je promocija snage fasilitacije i izgradnja zajednice ljudi koji su početnici u fasilitaciji i iskusnih fasilitatora/ki. Ova zajednica treba da inspiriše članove da veruju da je fasilitacija ključ pozitivnih promena u društvu, kompanijama i organizacijama.

Pridružite nam se! Promovišite snagu fasilitacije sa nama!

ŠTA VAM OVI MEETUP-OVI FASILITACIJE PRUŽAJU?

  • Razmenu znanja i veština fasilitacije
  • Razmenu iskustava i diskusiju o različitim situacijama rada sa timovima, zajednicama, biznisima i organizacijama
  • Kreiranje sigurnog mesta za istraživanje novih ideja i praćenje najnovijih trendova
  • Praktikovanje različitih metoda upotrebe online fasilitacije
  • Pružanje i dobijanje povratne informacije za zajednički rast i razvoj

Učestalost I organizacija

Meetup-ovi će biti organizovani dvomesečno i pružaće mogućnost diskusije na različite teme, razmenu iskustava i zajedničko učenje.

Iako inicirani od strane Tamare i Kate, svako može postati član/ica organizacionog tima. Članovi Međunarodnog udruženja fasilitatora (IAF) će biti pozvani da nam se pridruže na ovim meetup-ovima kako bi smo zajedno učili i diskutovali o primeni fasiltacije. Takođe, zajednica treba da ohrabruje druge da preuzmu inicijativu, vode meetup-ove i postanu članovi organizacionog tima.

Pridružite nam se! Delite svoja znanja i učite sa nama! Promovišite snagu fasilitacije sa nama*!

*prijavom za meetup postajete član/ica zajednice fasilitatora; nakon prve prijave dobijaćete obaveštenja za sve meetup-ove koji budu organizovani u ovoj zajednici

PRIJAVITE SE NA MEETUP FASILITACIJE