Koristimo brojne metodologije i alate

U našem radu mi kombinujemo mnoge dokazane metodologije i alate, ali i kreiramo nove pristupe koji su u skladu sa vašim potrebama.

− Tehnologija participacije
− Istraživanje sa uvažavanjem
− Uticaj pozitivnom snagom
− Razvoj kulture povratnih informacija
− Rešavanje problema
− Vođenje sastanaka i razgovora

− Upravljanje konfliktima
− Tehnike prodaje
− Tehnike prezentacije
− Aktivno slušanje
− ORID metoda
− Vođenje sastanaka i razgovora

− Participatorni pristup praćenju i proceni rezultata

− Metodologija inovacionih kampova
− Metodologija otvorenog prostora

− Agilni razvoj
− Pristup 5 disciplina za organizacioni razvoj
− Metodologija izgradnje integriteta institucija i organizacija
− Strateško i akciono planiranje
− Analiza pristupa rodnoj ravnopravnosti u poslovanjunaliza
− Definisanje procedura

− Procena potreba
− Participatorni pristup treninzima i primena iskustvenog učenja
− Programi treninga za trenere

− Rodna analiza
− Kreiranje upitnika i istraživanja
− Komparativne analize zakona i regulative na nacionalnom i međunarodnom nivou