Nudimo pristupe fokusirane na ljude

Mena Group vam nudi ideje i rešenja koja će pomoći vašem timu, organizaciji ili zajednici da pokrene i/ili unapredi unutrašnje procese, stvori sredinu koja podstiče na konstantno učenje i transformiše se u organizaciju koja je spremna da odgovori na sveprisutne promene i promenjive uslove okoline u kojoj postoji i radi. Mi spajamo lokalno i globalno znanje, međunarodno iskustvo i inovacije i kreiramo specifična rešenja samo za vas.


Mi sa vama ko-kreiramo inovativna rešenja za rast i razvoj vaše organizacije i pomažemo vam da je učinite održivom i efektivnom.

Mi nudimo pristupe koji su fokusirani na ljude, koji su dizajnirani specifično za vas i usmereni na unapređivanje vaših usluga i biznisa i koji doprinose sprovođenju promene u vašoj organizaciji kako bi ste dobro definisali svoju budućnosti; važan deo ovih procesa predstavlja uspostavljanje kontinuiranog razvoja potencijala vaše organizacije i vaših članova tima

Mi procenjujemo vaše potrebe i predlažemo programe za unapređivanje ljudskih kapaciteta, uz primenu trening programa koji su zasnovani na iskustvenom učenju i konstruktivističkim principima.

Mi vam pomažemo da procenjujete svoje uspehe i definišete svoje sisteme za učenje kroz čitavu vašu organizaciju, sa specifičnim fokusom na ispunjenje vizije vaše organizacije i lično usavršavanje svih vaših članova, zaposlenih i saradnika

Mi posmatramo vašu organizaciju/biznis/instituciju kao jedan organski sistem koji može napredovati kroz kreiranje partnerstava i interakciju, kao i kroz saradnju unutar i izvan svoje strukture – stoga vam pomažemo da diskutujete i osmišljavate kreativna rešenja, generišete ideje, stvarate inovacije i kreirate svoje strategije za njihovo inspirativno i zajedničko sprovođenje u budućnosti

Mi vas podržavamo tokom procesa zaštite vaših proizvoda, definisanja njegovih specifičnosti i formulisanja postulata za njegovu valorizaciju na tržištu, istovremeno vodeći računa o održanju zajednice i njenom razvojuMi se uvek vodimo dobrim namerama i uvažavamo sve ljude, njihove biznise i zajednicu.

Fasilitacija

Trening

Razvoj

Konsalting