Upravljanje ljudskim resursima i podrška

Analiza organizacije i njene strukture i podrška u unapređivanju efikasnosti i efektivnosti organizacije klijenta (pomoć u definisanju procedura i internih dokumenata, razvoj sistema za praćenje i procenu postignutih rezultata, itd.)

Fasilitacija

Trening

Razvoj